Aihe

Posts Tagged ‘maantieto’

http://www.eurooppa-tiedotus.fi/Public/default.aspx?contentid=207757&nodeid=37760&culture=fi-FI

Ulkoasiainministeriön Eurooppatiedotus on julkaissut Kansalaisen Itämeri -kirjan. Itämeri on paitsi ympäristökysymys myös talouselämää ja politiikkaa. Kirjaan on koottu usean eri kirjoittajan näkökulmia Itämereen. Kantavana ajatuksena on yhteinen vastuu Itämerestä ja kannustus toimimaan yhdessä Itämeren puolesta. Kirja on oiva perusteos tutustua Itämeren alueen kansainväliseen yhteistyöhön, sopimuksiin ja strategioihin, mutta myös Itämeren ympäristöuhkiin.

Kirjaa voi noutaa maksutta Eurooppa-tiedotuksen asiakaspalvelupisteistä. Yllä olevan linkin takaa on mahdollista ladata kirja myös pdf:nä. Kirjasta on ilmestynyt myös ruotsinkielinen versio.

, , , , , , , , , , , , , , , , ,

http://www.helcom.fi/publications/audiovisual/en_GB/Lord_of_the_Things/

Oppimateriaali ja filmit, jotka auttavat opettajaa käsittelemään Itämeren suojelukysymyksiä. Filmit sisältävät tärkeitä Itämereen liittyviä käsitteitä, jotka eivät välttämättä suoraan aukea kaikille oppilaille. Opettajan tukimateriaali auttaa käsitteiden avaamisessa. Materiaalissa esitellään Itämeren eliöitä. Mukana on myös keskusteluharjoituksia Itämeri-teemasta. >>>>

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

http://www.wwf.fi/ymparisto/ymparistokasvatus/naturewatch_tutkimukset/teemat/itameren_rannalla.html

Itämeren rantojen erityispiirteitä selvitetään sekä lajistoa että elottoman luonnon elementtejä tutkimalla. Tehtävät rohkaisevat aktiiviseen ympäristötoimintaan.

>>>>

, , , , , , , , , , , , , , , ,

Elinvoimainen Lestijoen vesistö -hankkeessa on tuotettu vesiin, vesistökuormitukseen ja
vesienhoitoon liittyvää oppimateriaalia lukioon (BI3) ja yläkouluun (maantiede ja
biologia). Materiaali löytyy osoitteesta

http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=24715&lan=fi> Kouluyhteistyö. Oppimateriaali
sisältää mm. tehtäväkortteja, muistipelin ja PowerPoint-kalvoja.

Julkaisutiedot

Länsi-Suomen ympäristökeskus

tehtäväkortit, muistipeli, kalvosarja

Soveltuvuus

Perusopetus 7-9

Lukio

, , , , , ,

http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=12316&lan=FI

Pro Saaristomeri -ohjelma on Lounais-Suomen ympäristökeskuksen, Varsinais-Suomen liiton ja Varsinais-Suomen TE-keskuksen vuonna 1999 käynnistämä yhteistyöohjelma Saaristomeren tilan parantamiseksi. Ohjelman toinen toimikausi kattaa vuodet 2007-2013.

Päätavoitteena on vesien tilan heikkenemisen pysäyttäminen sekä meri- ja rannikkoalueen ja sisävesien käyttökelpoisuuden lisääminen ja näiden alueiden käyttöön liittyvien ristiriitojen vähentäminen. Ohjelman toteutusalueena ovat Saaristomeri ja siihen laskevien jokien ja purojen valuma-alueet. >>>>

, , , , , , , , , ,

http://www.sll.fi/luontojaymparisto/vesistot/vesiaineistoa/vesijulisteet/?searchterm=julisteet

Seuraa vesiä rehevöittävien ravinteiden kulkeutumista sisämaasta Itämereen ja opi vesiensuojelusta! Julistesarja kuvaa ravinteiden kiertoa ja kulkeutumista vesistöissä. Vinkkejä myös siitä, miten jokainen voi suojella vesistöjä mökkeillessä, ostoksilla tai vesillä liikkuessa. >>>>

, , , , , , , , , , , ,

www.ymparisto.fi/itameri

Ajankohtaista tietoa Itämeren tilasta mm. ravinnekuormituksesta, haitallisista aineista, öljyn vaikutuksesta meriympäristöön, levätilanteesta ja tulokaslajeista. >>>>

, , , , , , , , , , , , , ,

http://www.edu.fi/projektit/tammi/vesi/INDEX.HTM

Vesillä – elämää ja historiaa sivut ovat hyödynnettävissä suoraan yläasteen ja lukion historian opetuksessa, muutoin opettajan ennakkomateriaalia. Sivuilla käsitellään vesillä liikkumisen historiaa ja merenkulun merkitystä kautta vuosisatojen. Erityisesti taitoa -otsikon alle on sijoitettu mielenkiintoisia tehtäviä, joita voi hyödyntää vesi -teemapäivissä. >>>>

, , , , , , , , ,

http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=93718&lan=fi

Eeva Furmanin, Heikki Salemaan ja Pentti Välipakan toimittama Itämeri -kalvosarja käsittelee Itämeren maantiedettä, hydrografiaa, eliöstöä ja ekosysteemiä unohtamatta ympäristöongelmia ja merensuojelua. Se muodostuu 20 – 23 kalvosta ja lyhyestä opaskirjasesta. >>>>

, , , , , , , , , , , , ,

www.wwf.fi , Operaatio Merenneito

Yhtenä osana WWF:n työtä on merten suojelu ja Suomessa työ keskittyy Itämereen. WWF:n Operaatio Merenneito on suurkampanja Itämeren pelastamiseksi. ”Ihminen tarvitsee merta. Meri tarvitsee ihmistä”, kuten Operaatio Merenneidon tunnuslause kuuluu. WWF:n sivuilta löytyy perustietoa Itämerestä, rehevöitymisestä, sinileväkukinnoista, ilmastonmuutoksen vaikutuksista, öljyntorjunnasta, kosteikoista ja suojavyöhykkeistä. >>>>

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,