Aihe

Posts Tagged ‘tutkimuslaitos’

http://www.rktl.fi/kala/itameritutkimukset/

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos tuottaa tieteellistä ja laadukasta tietoa kalasta, riistasta ja porosta.  Tutkimuslaitoksen avaintehtäviä ovat kala- ja riistavarojen arviointi, ennustaminen  ja tilastointi sekä kalakantojen monimuotoisuuden ylläpito. Laitos seuraa  ja tilastoi kala- ja riistakantojen kehitystä ja niihin liittyvää elinkeinotoimintaa. Näin saadaan tietoa, jonka avulla Suomen luonnonvaraisia kala- ja riistavaroja voidaan hyödyntää kestävän käytön periaatteella.

Laitoksen tieteellinen erityisosaaminen on tarpeen mm. kala- ja riistavarojen arvioinnissa sekä kalaistutusten vaikuttavuuden, riistan elinympäristöjen ja porolaidunten tutkimuksessa.

, , , , , ,

http://www.seili.utu.fi/esittely/

Laitoksen toimintaan kuuluu tutkimuksen ja tutkimus- ja kurssitoiminnan tukipalveluiden lisäksi meriympäristön tilan pitkäaikaisseuranta, jota tehdään havainnoimalla säännöllisesti keskeisiä meren ja sään tilasta kertovia muuttujia.  Jatkuvassa seurannassa ovat mm. ilman lämpötila, kosteus ja paine, sademäärä, meriveden lämpötila ja suolapitoisuus sekä planktonyhteisön koostumus. >>>>

, , , , , , , , ,

Sivulta löytyy toimijat Venältä, Saksasta, Liettuasta, Latviasta, Virosta, Tanskasta, Puolasta, Ruotsista ja Suomesta.

http://www.bonusportal.org/maps_and_elements/research_institutes_and_universities

, ,